Personale

SV Søren Vilstrup

SV Søren Vilstrup
Skoleleder

CH Christina Haufort

CH Christina Haufort
Viceskoleleder

VM Vivi Mygind Bogholder

VM Vivi Mygind
Bogholder

JH Jette Hein Christiansen

JH Jette Hein Christiansen
Sekretær