Kommunikation

Kontakt mellem skole og hjem

Da et nært samarbejde mellem skole og hjem er af største betydning for børnenes hele udvikling, sætter skolen stor pris på vedvarende at stå i kontakt med hjemmene, især også for personligt at kunne drøfte eventuelle vanskeligheder med forældrene.

I kontaktbogen skrives almindelige meddelelser til og fra skolen, og den underskrives af den, til hvem den er rettet, som tegn på, at den er læst.

Skole-hjem-samtaler afholdes efterår og forår. Klasselæreren indkalder derudover til et eller to forældremøder i løbet af skoleåret.

En stor del af kontakten mellem skole og hjem sker gennem skolens intranet. Følgende retningslinjer er gældende for brugen af intranet:

  • En besked i forældreintra skal altid være præget af god tone og sprogbrug. Det er ikke meningen, at man skal beskrive lange problematiske sagsforløb i en mail. Hvis man har en kontroversiel sag, vil det til enhver tid være nødvendigt med mundtlig kontakt enten via telefonen eller ved et møde. Dette kan formidles via intranettet, hvor man kan bede en lærer om at ringe eller forespørge om, hvornår det kan passe, at man selv ringer læreren op. Dermed sikrer man også, at læreren har tid til at snakke, når samtalen foretages.
  • Hvis en beskedmodtager føler sig forulempet af en meddelelse, skal skolens ledelse informeres om sagen og kan inddrages.
  • Forældreintra erstatter ikke kontaktbogen. Hvis en elev har været fraværende, vil vi fortsat gerne have besked via kontaktbogen, da det gør det nemmere at føre protokollen i klassen.
  • Der er en gensidig forventning om, at beskeder besvares inden for 3 arbejdsdage.
  • Skolen forventer, at man som forældre på skolen kan kommunikere via intranettet.