Fritagelse

Fritagelse for undervisning kan gives

Enkelte timer af faglæreren. En hel skoledag af klasselæreren. Mere end en skoledag af skolelederen.

 

Alle anmodninger om sådanne fritagelser bedes givet i kontaktbogen i god tid. Da vinterferien ligger fast (uge 7) bedes eventuelle længerevarende ferierejser så vidt muligt placeret i denne periode.