Forsømmelser

I tilfælde af sygdom (over 3 dage) bedes hjemmet underrette skolen herom på tlf. 55 73 03 48 og om, hvornår eleven atter møder.

 

Der er nu indført sygesamtale med elever med meget fravær. Efter 10 sygedage fra sommer til jul eller fra nytår til sommerferie vil forældre og elev blive indkaldt til en samtale med klasselæreren.