Tilsynsrapport

 

Erklæring om tilsyn med undervisningen ved

VOR FRUE SKOLE i Næstved, skolekode 373018

 

Torsdag den 27. april overværede jeg undervisning i dansk i 1. klasserne, matematik på 4. kl. trin, engelsk i 5., fysik i 6. og samfundsfag på 9. klassetrin.

I alle klasser mødte jeg glade, motiverede, arbejdsomme og disciplinerede elever, som blev undervist af omsorgsfulde og velforberedte formidlere, der opmuntrede og smittede eleverne med deres egen begejstring og passion for fagene.

Lærerne har tydelig fokus på elev/lærerrelationerne og anvender varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer med afveksling mellem klassedialog og selvstændige opgaver.

Eleverne i 1. klasserne dokumenterede, at de allerede har opnået færdigheder svarende til de nationale mål efter 2. klassetrin, ligesom eleverne i matematik i 4. og engelsk i 5. præsterede klart over målene for de pågældende klassetrin.

Undervisningen i fysik på 6. kl. trin bestod i forsøg med elektriske kredsløb; et fag som i folkeskolen påbegyndes fra 7. klasse, og eleverne i 9. klasse arbejdede i samfundsfag koncentreret med politiske og økonomiske problemstillinger i forbindelse med resultaterne af OK-2017 og ” den danske model”.

Mine Iagttagelser samt test -og prøveresultater dokumenterer med al ønskelig tydelighed, at skolens undervisning gennemføres med en effekt, der løfter elevernes standpunkt over det niveau, man normalt vil kunne forvente, og med sikkerhed står mål med, hvad der almindeligvis kræves i en folkeskole med høje mål for undervisningens kvalitet.

Jeg har nu haft fornøjelsen at føre tilsyn med skolens undervisning i 14 år, – og skal, efter reglerne, fratræde med udgangen af 2017, – hvorfor jeg afslutningsvis vil benytte lejligheden til at udtrykke min store anerkendelse af det fornemme ledelsesarbejde, som har skabt et engagerende læringsmiljø med høje faglige udfordringer for eleverne, et meningsfyldt arbejdsmiljø for medarbejderne og en massiv venteliste på flere end 1000 elever, som ønsker optagelse på skolen.

Maj 2017,  Poul Jørgensen,  certificeret tilsynsførende.

ved