Ind/udmeldelse

Indmeldelse til SFO’en sker på skolens kontor Præstøvej 29 på tlf. 55 73 03 48 eller ved personlig henvendelse mellem kl.  08.00 – 14.00.


Evt. udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i efterfølgende måned.