Kredsen om Vor Frue Skole

Kredsen om Vor Frue Skole er en forening af forældre til elever på Vor Frue Skole i Næstved. Foreningen fungerer adskilt fra skolen og dens ledelse, men i et tæt samarbejde.

 

Kredsen arrangerer møder samt støtter skolen og dens elever ved forskellige lejligheder. Foreningen har bl.a. betalt for udsmykningen af trappegangen på skolen samt det flotte solur på skolens gavl. Desuden støtter foreningen skolens elever ved skolekomedien og skolepatruljens udflugt.

Kontingent for 2016/17 kr. 200,00 pr. familie.

Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller på skolens kontor.

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 

 

Formand: Johnny Hansen Bækgårdsvej 14 55 72 49 99
4700 Næstved
Kasserer: Allan Vistisen Kalbyrisvej 81.1 55 72 80 91
4700 Næstved
Kristina Kaas Primulavej 38 30 26 14 09
4700 Næstved

Tomas Legarth Bækkeskovvej 5 55 56 44 50
4733 Tappernøje

Michael Koustrup Brinken 16 26 25 95 28
4700 Næstved

Jesper Møller Petersen Elverhøjvej 10 40 11 22 56
4684 Holmegaard

Claus Petersen Appenæs Bygade 11 55 70 08 66
  4700 Næstved  
Lærerrådsrepr.: Birthe Petersen Svinøvej 113
23 44 96 09
4750 Lundby

     
Skolens leder: Søren Vilstrup Krumport 2 A
30 36 19 33
  4700 Næstved