VELKOMMEN

PÅ VEJ MOD FØRSKOLE OG SFO.

Vil vil gerne medvirke til, at de kommende førskolebørn og SFO-børn kommer godt fra start på Vor Frue Skole – en god begyndelse er vigtig, både for det enkelte barn og for de fællesskaber, som barnet skal indgå i.

For de fleste børn er overgangen fra børnehaven til skolen præget af store forventninger til de mange nye muligheder og forandringer, de vil møde. At være skoleparat betyder, at barnet – udover at have interesse i at komme i skole – også forventes at kunne klare de krav, som den nye hverdag stiller.

Vi har beskrevet 4 udviklingsområder, der på hver sin måde fortæller noget om, hvad man som forældre kan lægge mærke til og støtte op omkring, når man forbereder sit barns skolestart. De enkelte beskrivelser af udviklingsområderne skal ikke betragtes som en række krav, men ses som en vejledende oversigt over færdigheder, som man normalt tillægger stor betydning, så overgangen fra børnehave til skole og SFO kan forløbe mere gnidningsløst.

Derfor er det vigtigt, at I forældre arbejder sammen med pædagogerne i børnehaven for at fremme disse færdigheder hos det enkelte barn. Se eksempler under “udviklingsområder”.

På det tidspunkt hvor indskrivningen i skolen nærmer sig, har de fleste forældre gjort op med sig selv, om deres barn er skoleparat. Denne vurdering er som regel foretaget sammen med personalet i barnets børnehave.

Nogle forældre er trods mange overvejelser stadig i tvivl, men måske kan oplysningerne på disse sider under “førskolen” være med til at afklare spørgsmålet. Det kan også være en god ide at henvende sig på skolen, hvor man har stor erfaring med at rådgive og vejlede forældre til undervisningspligtige børn.

Hjælp dit barn ved at støtte op omkring de 4 udviklingsområder – på den måde er de med til at lette overgangen fra børnehave til skole, og derved give dit barn den bedste mulige skolestart.