Fokusområder

Vi vil i dagligdagen koncentrere os om følgende 5 områder:

Sprog:

  • rim og remser/bogstavelyde
  • dialog/fortælle/lytte
  • tal

Sociale kompetencer:

  • fællesskab/samarbejde
  • indgå i sociale sammenhænde med andre

Personlige kompetencer:

  • fantasi
  • motivation
  • vedholdenhed

Natur:

  • udelig/udelege

Krop og bevægelse:

  • sang og bevægelse