Fokusområder

Vi vil i dagligdagen koncentrere os om følgende 5 områder:

Sprog:

  • Rim og remser/bogstavlyde.
  • Dialog/fortælle/lytte.
  • Tal.

Sociale kompetencer:

  • Fællesskab/samarbejde.
  • Indgå i sociale sammenhænge med andre.

Personlige kompetencer:

  • Fantasi.
  • Motivation.
  • Vedholdenhed.

Natur:

  • Udeliv/udelege.

Krop og bevægelse:

  • Sang og bevægelse.