Personale

SV Søren Vilstrup
Skoleleder

CH Christina Haufort
Viceskoleleder

WO Winnie Olsen
Bogholder

AU Anette Urup
Sekretær