Vor Frue Skoles forventninger til forældrene

 1) Skolen forventer, at eleven møder:

  • til tiden.
  • veludhvilet.
  • undervisningsparat (det vil sige, at barnet har fået udsovet, har haft en rolig morgen, har fået morgenmad og medbringer madpakke/frugt).   

 

2) Skolen forventer, at eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt tiltaler både lærere og andre elever høfligt og i et pænt sprog.

 

3) Skolen forventer, at forældrene er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen samt er parate til at vurdere en sag fra to sider i blandt andet en konfliktsituation.

 

4) Skolen forventer, at forældrene kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, kontaktbog samt tjekker tasken for sedler og støtter indlæringen med blandt andet lektiehjælp.

 

5) Skolen forventer, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse. Det vil sige:

  • tandlæge- og lægebesøg placeres uden for skoletiden.
  • ferie i størst mulig omfang holdes i skolens ferie.
  • interesser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes.
  • enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt.

 

6) Skolen forventer, at forældrene følger de af skolen forelagte retningslinjer vedrørende f.eks. trafik.

 

7) Skolen forventer, at forældrene er indforståede med skolens idégrundlag og traditioner, som f.eks. morgensang og gudstjenester.

 

8) Skolen forventer, at forældrene tager aktiv del i elevernes skolegang ved at møde op til forældremøder, skole-hjem-samtaler og øvrige arrangementer samt aktivt følger med på skolens intranet.