Ordensregler

Den enkelte elev må af hensyn til sig selv og andre respektere skolens ordensreglement gennem god opførsel og høflig adfærd. Vor Frue Skole skal være et rart sted at være for alle; dette er en vigtig forudsætning for en udbytterig skolegang. 

En konsekvens af gentagne overtrædelser af skolens ordensreglement vil være kontakt med forældrene. Udelukkelse fra undervisningen i en tidsbegrænset periode eller i grovere tilfælde vil permanent udelukkelse kunne blive følgen. 

Eleven skal huske:

 • at møde til tiden.
 • at skolen ikke har tilsynspligt med eleverne, når de har fri.
 • at der skal være bind om bøgerne.
 • at deltagelse i morgensang er obligatorisk, da morgensangen er et centralt punkt i skolens dagligdag.
 • at ødelagte og bortkomne ting skal erstattes.
 • at forlade klassen med det samme, når klokken ringer anden gang i spisefrikvarteret.
 • at duksene må være inde i frikvartererne for at lufte ud, gøre tavlen ren og feje gulv.
 • at eleverne har pligt til at rydde op i klasseværelset, se til at vinduer er lukket og lyset slukket efter sidste time.
 • at skolen ikke må forlades i frikvartererne uden skriftlig tilladelse.
 • at rygning på skolens område er forbudt.
 • at der ikke må tygges tyggegummi på skolen.
 • at der ikke må spilles bold på trapper og gange og i skolegården ud mod Præstøvej.
 • at penge, telefoner, smykker, ure, nøgler m.m. medbringes på eget ansvar og ikke bør befinde sig i tøj, der hænger på knagerækkerne – værdisager kan opbevares på skolens kontor.
 • at forældre ikke må køre ind i skolegården for at sætte børn af (sygetransport undtaget).
 • at overholde færdselsreglerne og skolepatruljens anvisninger.

Det gælder dog:

 • at 8. og 9. klasserne gerne må være inde i frikvartererne, såfremt ordensreglementet overholdes.
 • at 9. klasse har tilladelse til at gå til købmand i frikvartererne. Det betinges dog af, at der udvises almindelig god opførsel, når skolen forlades.