Fritagelse

Fritagelse for undervisning kan gives

Enkelte timer af faglæreren. En hel skoledag af klasselæreren. Mere end en skoledag af skolelederen.

Alle anmodninger om sådanne fritagelser bedes givet via KONTAKTBOGEN på intra i god tid. Da vinterferien ligger fast (uge 7) bedes eventuelle længerevarende ferierejser så vidt muligt placeret i denne periode.

Se i øvrigt ferieplan her – Ferieplan