Forsømmelser

I tilfælde af sygdom (over 3 dage) bedes hjemmet underrette skolens kontor herom på tlf. 55 73 03 48 med oplysning om, hvornår eleven forventes igen at møde i skolen.

For elever med meget fravær afholdes sygesamtaler. Efter 10 sygedage fra sommer til jul eller fra nytår til sommerferie vil forældre og elev blive indkaldt til en samtale med klasselæreren.