Indmeldelse/udmeldelse

Indmeldelsesgebyr 700,- kr. for førskoleklasse.

Skolestart i førskoleklasse finder sted den 1. april det år, barnet fylder 6 år.

Ønskes optagelse, fremsættes anmodning om ansøgningsskema til skolens kontor.
Optagelse vil ske efter følgende kriterier: Katolik, søskende, medarbejderes børn, opskrivningsdato i forhold til fødselsdato/adoptionsdato.

Det er nødvendigt med meget tidlig henvendelse efter fødsel for optagelse i førskole. 

Finder udmeldelse sted i skoleforløbet, bedes det skriftligt tilkendegivet på intra til skolens ledelse. Skolepenge betales til og med den måned, hvor udmeldelsen finder sted.