Befordring

Der er mulighed for at søge befordring for elever, hvor afstandskriterierne opfyldes, og der køres i mindst 2 zoner. Skolen står for udlevering af kortet og opkrævning af egenbetalingen. Der vil blive opkrævet a’conto på kr. 500,00 for skoleåret 2021/22, da vi endnu ikke kender tilskuddets størrelse. Restbetaling opkræves efter nytår.

Kortet bliver udleveret første skoledag, hvis skolen har modtaget betalingen.

Et erstatningskort koster kr. 100,00. For berettigelse til skolekort skal afstanden fra skole til hjem være:

Bhkl., 1., 2. og 3. klasse                          min. 2,6 km til skole           max. 12,5 km

4., 5. og 6. klasse                                   min. 6,1 km til skole           max. 16,0 km

7., 8. og 9. klasse                                   min. 7,1 km til skole           max. 16,0 km