Trafik ved skolen

Færdsel

Skolen arbejder kontinuerligt på at sikre vore børns skolevej bedst muligt. Trafikken til skolen og Mariabo – specielt om morgenen – er desværre ofte noget problematisk, da afsætningsforholdene (for elever der kommer til skole pr. bil) er vanskelige. Skønt myndighederne ved “bump” og 30 km hastighed i området omkring skolen har gjort en god indsats for at sikre elevernes skolevej, er det nødvendigt med præcisering af “regler” for afsætning af elever.

 

Følgende “regler” er udarbejdet i samarbejde med myndigheder og politi:

        1.   Der må ikke standses mellem “bumpene”. Efter “bumpene” må der

              ikke holdes, da der er markeret cykelsti.

        2.   Forældre, der vælger Peder Syvsvej som afsætningssted, bedes parke

              mindst 10 m nede ad vejen fra krydset.


I øvrigt anbefales det stadig primært at benytte Kählersbakken som afsætningssted.

(Undgå venligst parkering ud for Keramikvej).

Cykler

Skal anbringes i cykelstativerne og kun der. Af pladshensyn bedes elever, der har under 500 m til skole, om at lade cyklen blive hjemme. Cykling i skolegården og på fortovet er forbudt.

 

Knallerter

Anvender elever undtagelsesvis dette transportmiddel, må der tages helt særlige hensyn. Ingen kørsel i skolegården – parkeringsmulighed anvises ved henvendelse til færdselslærer Tina Birkebæk.

  

Skolepatrulje

Skolepatruljernes arbejde er meget ansvarsfuldt og krævende. Vi skal alle lette dem arbejdet ved at overholde færdselsreglerne samt følge patruljens anvisninger i øvrigt.

Leder af patruljen er lærer Tina Birkebæk, som også er kontaktlærer i andre færdselsanliggender.