Skolens formål

 

  • Vor Frue Skole bygger hele sit virke på det katolske/kristne menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

 

  • På Vor Frue Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

 

  • Vor Frue Skole er sin økumeniske opgave bevidst.

 

  • Vor Frue Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

 

  • På Vor Frue Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

 

  • Vor Frue Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.