UU-vejleder

UU-vejlederen tager sig af alle spørgsmål vedrørende erhvervsorientering, praktikophold m.m.

Skolevejleder Lars Frederiksen er ansat på Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd og varetager bl.a. skolevejlederfunktionen på Vor Frue Skole. 

Lars kan træffes på tlf. 25 40 42 89 dagligt mellem 13.30  og 14.30 eller man kan skrive på e-mail: lvefr@naestved.dk