Skolepsykolog

Et barn kan indstilles til psykologisk undersøgelse. Såvel forældre som lærere kan anmode om psykologisk assistance, men skolen indstiller ingen børn hertil uden forældrenes samtykke.

Såfremt forældre ønsker kontakt til skolepsykologen, bedes man henvende sig på skolens kontor, hvor man kan få telefonnummer og mail-adresse.