EDB

Der findes to EDB-lokaler på skolen med hver deres formål, et EDB-lokale og en åben datastue. 

EDB-lokalet er indrettet til undervisning af hele klasser. Alle elever på Vor Frue Skole gennemfører hvert år kurser i brugen af EDB, og det er skolens IT-folk, der i samarbejde med faglærerne står for denne undervisning. 

I den åbne datastue kan alle frit komme og gå. 

Eleverne må arbejde i datastuen efter skoletid, og der er selvfølgelig mulighed for at bruge computerne i undervisningstiden.