2016/2017

 

 9. klasse

3. St.pkt.

FSA

FS10

 Dansk   Læsning

7,2 (42)

8,2(42)

– (0)

 Dansk   Retskrivning

8,4 (42)

8,9(42)

– (0)

 Dansk   Skriftlig fremstilling

6,8 (42)

6,7 (42)

– (0)

 Dansk   Mundtlig

5,8 (42)

8,6 (42)

– (0)

 Matematik   Mundtlig

7,5(42)

– (0)

– (0)

 Matematik uden hjælpemidler

8,2 (42)

8,4(42)

– (0)

 Matematik med hjælpemidler

8,3(42)

8,5 (42)

– (0)

 Engelsk   Skriftlig

8,4 (42)

9,0 (21)

– (0)

 Engelsk   Mundtlig

8,2 (42)

7,9 (42)

– (0)

 Tysk   Skriftlig

6,4 (42)

– (0)

– (0)

 Tysk   Mundtlig

5,7 (42)

– (0)

– (0)

Fysik/Kemi Skriftlig

– (0)

7,8 (20)

– (0)

 Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig

7,5(0)

-(0)

– (0)

 Fransk   Skriftlig

9,8 (4)

9,3(4)

– (0)

 Fransk   Mundtlig

10,3 (4)

9,5 (4)

– (0)

 Biologi   Samlet

6,3 (42)

-(0)

– (0)

 Kristendom Samlet

5,9(42)

– (0)

– (0)

 Kristendom Mundtlig

-(0)

8,1 (20)

– (0)

 Idræt samlet

5,8 (42)

– (0)

– (0)

 Historie Samlet

6,8 (42)

– (0)

– (0)

 Geografi   Samlet

5,4 (42)

– (0)

– (0)

  Geografi Skriftlig

-(0)

7,7 (22)

– (0)

 Samfundsfag   Samlet

7,2(42)

– (0)

– (0)

 Fysik/Kemi/Biologi/Geografi
Praktisk/mundtlig

– (0)

8,0 (41)

– (0)

 Obligatorisk Projektopgave

-(0)

8,9 (42)

– (0)

 

 

15/16

14/15

13/14

12/13