Elevråd

Skolens elevråd består af elever fra 5. – 9. klasse. Hver klasse vælger ved skoleårets start en repræsentant og en suppleant, som er klassens repræsentanter i elevrådet.

Elevrådet holder løbende møder, hvor indholdet er bestemt af eleverne selv. Der drøftes stort og småt i forhold til elevernes hverdag, og der arbejdes med planlægningen af den årlige elevrådsfest for alle elever fra 5. – 9. klasse.

Elevrådet har været engageret i skolens legepatrulje og i forbindelse med skolens antimobbeplan, værdisæt samt trivselsundersøgelse.