Dansk- og matematikkurser

Som del af den løbende evaluering testes eleverne af enten testlærer eller faglærer i dansk og matematik. Elever, som i den forbindelse viser at have behov for et intensivt dansk- eller matematikforløb, tilbydes herefter et kursusforløb, hvor en kursuslærer arbejder intensivt med eleven nogle timer om ugen for at hjælpe eleven med sine individuelle behov.

Kursusundervisningen foregår oftest på små hold, hvor undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Undervisningen evalueres løbende.