Projektarbejde

I 9. klasse består en del af de afsluttende prøver af en projektopgave, der viser elevernes evne til at fordybe sig i et emne.

For at klæde eleverne på til arbejdet med projektopgaven i 9. klasse har eleverne i 7. og 8. klasse projektuge i uge 41, så de har prøvet arbejdsformen, inden det gælder i 9. klasse.

Arbejdet afsluttes med projektfremlæggelse for klassen og lærerne, og herefter får hver elev en individuel udtalelse og karakter for præstationen. Ofte kræver projektarbejdsformen en god blanding af fantasi, faglig viden, kreativitet og PC-færdigheder.