Morgensang

Hver dag klokken 8.45 samles elever fra 1. – 9. klasse til morgensang på skolens øverste gang. Her synges en sang eller salme og der sluttes af med fælles bøn.

En gang om måneden samles hele skolen til morgensang i gymnastiksalen. Her er der mulighed for, at elever kan fremvise produkter eller optræde med et lille nummer. Der er også mulighed for at fremvise filmklip, se en musikvideo eller andet aktuelt.

For skolens yngste elever (børnehaveklasse, 1., 2. og 3 klasse) er der morgensang en gang om ugen i Vor Frue Kirke. Her indleder den forestående lærer med et kort tema, som ofte tager udgangspunkt i dagens sang, årstiden eller kirkeåret. Herefter synges en sang, og der sluttes af med Fader Vor. Morgensang er en obligatorisk del af skoledagen.

Foto´s taget ved samling og morgensang i gymnastiksalen januar 2018: