De forenklede Fælles Mål

På Vor Frue Skole planlægger vi undervisningen i henhold til De forenklede Fælles Mål. Dette er de samme mål, der er gældende for folkeskolen. 9. årgang afslutter  skoleforløbet med at aflægge prøver i FP9 i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelser.

Herunder er der links til lærings og vidensmål for hvert enkelt fag:

Billedkunst
Biologi
Dansk
Engelsk
Fransk
Fysik/kemi
Geografi
Historie
Håndarbejde
Idræt
Kristendom
Matematik
Natur/teknik
Musik
Samfundsfag
Tysk