Pris

Prisen for brug af SFO udgør  kr. 1.275,00 pr. måned.

Ind-/udmeldelse

Indmeldelse i SFO’en: som førskole-barn er man automatisk indmeldt i SFO´en. Ellers sker indmeldelse på skolens kontor tlf. 55730348 eller i SFO´en.

Udmeldelse af SFO´en kan ske til skolens kontor/SFO med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.