Pris

Prisen for brug af SFO udgør  kr. 1,250,00 pr. måned.

Ind-/udmeldelse

Indmeldelse til SFO’en sker på skolens kontor  – enten på tlf. 55 73 03 48 eller ved personlig henvendelse mellem kl.  08.00 – 14.00.

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i efterfølgende måned.