Pris

Prisen for brug af SFO udgør  kr. 1.275,00 pr. måned.

Ind-/udmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse på skolens kontor.

Udmeldelse af SFO´en skal ske skriftligt til skolens kontor med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Som førskole-barn er man automatisk indmeldt i SFO´en.