Målsætning

Mariabos målsætning er:

  • At børnene føler sig trygge i hverdagen.
  • At udvikle det enkelte barns sociale og personlige kompetencer.
  • At skabe en god dialog børn, forældre og personale imellem.
  • At børn og forældre møder et engageret og loyalt personale, som de kan have tillid til.
  • At skabe et miljø, hvor personalet hjælper det enkelte barn med konfliktløsning.
  • At personalet er synligt, nærværende og har overblik over hverdagen i Mariabo.
  • At personalet samarbejder med klasselæreren omkring det enkelte barns trivsel og udvikling.