Morgensang

På Vor Frue skole er der hver dag morgensang efter 1. lektion på skolens øverste gang. For skolens yngste elever (børnehaveklasse, 1., 2. og 3 klasse) er der morgensang en gang om ugen i Vor Frue Kirke.

Under morgensangen i kirken indleder den forestående lærer med et kort tema, som ofte tager udgangspunkt i dagens sang, årstiden eller kirkeåret. Herefter synges en sang, og der sluttes af med Fader Vor.