Skolebestyrelsen

Bestyrelsen på Vor Frue Skole består af 5 medlemmer. De tre er udpeget af henholdsvis redemptoristordenen, menigheden ved Vor Frue Kirke og den katolske biskop i Danmark. De to øvrige er valgt blandt forældrene på skolen.
Bestyrelsen er skolens øverste organ, og den sætter de overordnede rammer og målsætninger for skolen. Bestyrelsen har bl.a. ansvaret for skolens økonomi, ansættelser, afskedigelser, tilsyn og værdigrundlag.
 

 

Formand:  
   Per Mejer Per Mejer

Udpeget af redemptoristordenen

Næstformand:  
   Allan Vistisen Allan Vistisen

Udpeget af den katolske menighed i Næstved

   
Øvrige medlemmer:  
   John Christensen John Christensen
Udpeget af den katolske biskop
   
  Helene Johannesen Helene Johannesen
Forældrevalgt
Vibeke Hovmand
Forældrevalgt

 

Revideret d. 17/3-2017