Kredsen om Vor Frue Skole

Kredsen om Vor Frue Skole er en forening af forældre til elever på Vor Frue Skole i Næstved. Foreningen fungerer adskilt fra skolen og dens ledelse, men i et tæt samarbejde. 

Kredsen arrangerer diverse møder og lejlighedsvise festlige begivenheder på skolen – eksempelvis gyserfest, fastelavnsfest m.fl. Herudover støtter Kredsen skolen og dens elever økonomisk ved forskellige tiltag. Foreningen har bl.a. betalt for udsmykningen af trappegangen på skolen, det flotte solur på skolens gavl, udendørs bordfodboldborde, solsejl til SFO’en, nye fodboldmål og biograftur til alle klasser. Desuden giver foreningen økonomisk støtte til skolens elever ved f.eks. skolekomedien, skolepatruljens udflugt, skolekorets udflugt og Kredsen Cup fodboldturnering.

Kontingent for 2022/23 kr. 200,00 pr. familie.

Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller på skolens kontor.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand:   Daniel Vistisen, Nellikevej 6, 4700 Næstved – tlf. 28 89 21 89
Kasserer:   Allan Vistisen, Kalbyrisvej 81, 1., 4700 Næstved – tlf. 55 72 80 91

Kristina Kaas,
André Vistisen, Anja Blom, Heidi Madsen, Anne-Sofie Christiansen

Suppleanter: Mette Andersen og Line Kyhn

Repræsentanter fra Vor Frue Skole:
Skoleleder:      Søren Vilstrup, Krumport 2A, 4700 Næstved – tlf. 30 36 19 33
Lærerrådsrep.: Anette Urup, Søfronten 20, 1.th., 4736 Karrebæksminde – tlf. 21 42 00 17.