Kredsen om Vor Frue Skole

Kredsen om Vor Frue Skole er en forening af forældre til elever på Vor Frue Skole i Næstved. Foreningen fungerer adskilt fra skolen og dens ledelse, men i et tæt samarbejde. 

Kredsen arrangerer diverse møder og lejlighedsvise festlige begivenheder på skolen – eksempelvis gyserfest, fastelavnsfest m.fl. Herudover støtter Kredsen skolen og dens elever økonomisk ved forskellige tiltag. Foreningen har bl.a. betalt for udsmykningen af trappegangen på skolen, det flotte solur på skolens gavl, udendørs bordfodboldborde, solsejl til SFO’en og nye fodboldmål. Desuden giver foreningen økonomisk støtte til skolens elever ved f.eks. skolekomedien, skolepatruljens udflugt, skolekorets udflugt og Kredsen Cup fodboldturnering.

Kontingent for 2020/21 kr. 200,00 pr. familie.

Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller på skolens kontor.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand:   Daniel Vistisen, Sneserevej 34, 4733 Tappernøje – tlf. 28 89 21 89
Kasserer:   Allan Vistisen, Kalbyrisvej 81, 1., 4700 Næstved – tlf. 55 72 80 91

Kristina Kaas, Michael Koustrup,
André Vistisen, Anja Blom, Heidi Madsen.

Suppleanter: Anne Sofie Christensen og Mette Andersen.

Repræsentanter fra Vor Frue Skole:
Skoleleder:      Søren Vilstrup, Krumport 2A, 4700 Næstved – tlf. 30 36 19 33
Lærerrådsrep.: Anette Urup, Alfehøjen 10, 4700 Næstved – tlf. 21 42 00 17.