Torsdag, den 28. juni 2018 blev afholdt dimission for 9. klasserne. Vi startede med højtidelighed i kirken, med bl.a. Søren Vilstrup´s tale til de unge mennesker, overrækkelse af eksamensbeviser, velsignelse, sang & musik. Herefter fortsatte arrangementet i gymnastiksalen med taler fra lærere og elever, overrækkelse af gaver, bogpriser m.v. samt almindelig hyggeligt samvær. Der blev uddelt mange knus og også knebet en enkelt tåre hos både elever, lærere og forældre. Vi ønsker alle afgangseleverne held & lykke på vejen fremover.