Torsdag, den 24. juni 2021 blev afholdt dimission for 9. klasserne. Grundet corona-situationen kunne vi desværre ikke som traditionen siger starte med højtidelighed i kirken. Arrangementet var delt op klassevis og foregik i gymnastiksalen, med bl.a. Søren Vilstrup´s tale til de unge mennesker, overrækkelse af eksamensbeviser, taler fra lærere og elever, overrækkelse af gaver, bogpriser m.v. samt almindelig hyggeligt samvær.  Vi ønsker alle afgangseleverne held & lykke på vejen fremover.