Motionsdag

Fredagen før efterårsferien blev den årlige motionsdag for elever i bhk. til 6. klasse traditionen tro afviklet i Herlufsholmskoven. I år blev løbet afholdt som et sponsorløb, hvor eleverne løb til fordel for fodboldakademiet El Cambio i Uganda. Klassevis begav eleverne sig til Slusehuset i Rådmandshaven, hvorfra der blev løbet og gået mange runder omkring Susåen – forbi Herlufsholm Kostskole og over den “nye” bro og retur – en rute på ca. 3 KM. Mange elever nåede op på omkring 20 KM i alt.  Vejret var flot og både børn og voksne havde en dejlig dag, som sluttede på skolen med uddeling af diplomer til alle elever.