SSP

SSP

Erfaringerne viser, at de bedste resultater i det forebyggende arbejde opnås ved en tidlig, fortløbende og integreret indsats.

At forebygge kriminalitet eller risikoadfærd fordrer en bredspektret indsats. En af de største risikofaktorer er mistrivsel i skolen. Et bevidst arbejde med at styrke den sociale kapital i klassen er derfor af grundlæggende betydning. Tryghed skabes gennem et godt netværk, der bygger på tillid og gensidighed. Tryghed er også en vigtig faktor for at kunne modtage læring.

Børn og unges risikoadfærd mindskes, når de bliver konfronteret med deres egne sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser og efterfølgende får lov til selv at diskutere sig frem til årsagerne til disse overdrivelser og misforståelser.

Risikoadfærd er adfærd, der umiddelbart eller på længere sigt kan medføre skader på en selv eller andre, f.eks. brug af tobak og alkohol, kriminalitet, aggressiv trafikadfærd og mobning.

Sociale overdrivelser har den konsekvens, at man tror, at der er flere, der mener eller gør bestemte ting, end det faktisk er tilfældet. Kendskabet til hinanden har dog indflydelse på størrelsen af overdrivelserne.

Flertalsmisforståelser opstår, når man tror, at det er de fleste, der mener eller gør bestemte ting, men i virkeligheden er det kun de færreste, der mener eller gør det. Den fysiske afstand mellem mennesker får indflydelse på graden af misforståelserne.

Forældre og forældrenetværk spiller også en afgørende rolle i det forebyggende arbejde.

SSP – årshjul

 1. årgang
  Kommunikation. Girafsprog/ulvesprog
 2. årgang
  Netetik
 3. årgang
  ”Det er sejt at sige nej”
  Forældremøde om aftenen
 4. årgang
  Hierarki i fokus
 5. årgang
  Oplysning omkring snus
 6. årgang
  Flertalsmisforståelser
 7. årgang
  Rusmidler
 8. årgang
  Consent Tea – seksuelle rettigheder, retten til integritet

 

 

 

Link til folder: “Forældrenetværk i Næstved”:

Folder