Lucia

Torsdag, den 13. december 2018 var skolen samlet i gymnastiksalen til morgensang. Koret gik luciaoptog og sang efterfølgende et par julesange.

Samme aften optrådte koret ligeledes med luciaoptog og sang i kirken for forældre og andre pårørende. Her blev koret ledsaget af 5 sangere fra Næstved Musikskole samt Martin på trompet.

Skolens kor består af elever fra 4., 5. og 6. klasse.