Lucia

Onsdag den 13. december 2017 var skolen samlet i gymnastiksalen til morgensang. Koret gik luciaoptog og sang efterfølgende et par julesange.

Skolens kor består af elever fra 4., 5. og 6. klasse.