Førskole

Første førskoledag !

Fredag, den 1. april 2022 bød skolen velkommen til 44 nye elever, der alle spændte og med en voksen ved deres side tog hul på deres nye liv som skolebørn.
Dagen bød på velkomst i kirken, hvor skolens kor også var klar med flag og sang. Herefter hygge i klasserne, mens forældrene blev orienteret om livet på Vor Frue Skole.