Spil dansk dag 2017

Efter flere ugers øvning blev flere af de gode danske sange sunget ved morgensang i gymnastiksalen på spil dansk dagen. Der blev indledt med Kai Normann Andersens “Man binder os på hånd og mund” og derefter givet “fuld gas” til bl.a. Kim Larsens “Mamma mia” og Sebastians “Nanna”.