Spil dansk dag 2018

Efter flere ugers øvning blev flere af de gode danske sange sunget ved morgensang i gymnastiksalen på spil dansk dagen. Samme dag havde Birthe Petersen sidste arebjdesdag før pensionstilværelsen, så der blev givet ekstra gas på sang og “afskeds-hygge”.