Spil dansk dag 2019

Efter flere ugers øvning blev flere af de gode danske sange sunget ved morgensang i gymnastiksalen på spil dansk dagen.