AKT

Et godt sted at være, er et godt sted at lære !

AKT står for: Adfærd, Kontakt og Trivsel

Et af skolens mål er at højne trivslen på Vor Frue Skole. Foruden den fastlagte årlige SSP–undervisning, har vi mulighed for at arbejde målrettet med den personlige samt den sociale trivsel gennem elev- samt klassesamtaler.

Hvilke udfordringer arbejder vi fx med:

Klasseplan /grupper
• Klassetrivsel
• Klassekultur
• Flertalsmisforståelser
 Alkohol/tobak/stoffer/sex
• Sprogbrug/kropssprog – attitude
• Sociale medier
• Konfliktløsning
• At tage ansvar

Enkelte elever
• Trivsel
• Adfærd
• Sorg (fx skilsmisse, sygdom, dødsfald)
• Udfordringer i hjemmet i forhold til familiemedlemmer
• Mobning
• Konfliktløsning
• At tage ansvar

Hvordan henvender man sig til AKT – lærerne
Det kan enten ske ved at:
• Ledelsen henvender sig
• Læreren henvender sig
• Eleven henvender sig
• Forældrene henvender sig klasselæreren

Som forældre er I en vigtig del af jeres barns trivsel, og vi bestræber os på, at have et konstruktivt samarbejde med jer!

Skolens AKT/SSP-lærere
Angelina Garth-Grüner og Tenna Bärnholdt