AKT

Et godt sted at være, er et godt sted at lære !

AKT står for: Adfærd, Kontakt og Trivsel

Et af skolens mål er at højne trivslen på Vor Frue Skole. Foruden den fastlagte årlige SSP – undervisning, har vi mulighed for at arbejder målrettet med den personlige samt den sociale trivsel gennem elev- samt klassesamtaler.
Hvilke udfordringer arbejder vi fx med:

Klasseplan /grupper
• Klassetrivsel
• Klassekultur
• Flertalsmisforståelser
 Alkohol/tobak/stoffer/sex
• Sprogbrug/kropssprog – attitude
• Sociale medier
• Konfliktløsning
• At tage ansvar

Enkelte elever
• Trivsel
• Adfærd
• Sorg (fx skilsmisse, sygdom, dødsfald)
• Udfordringer i hjemmet i forhold til familiemedlemmer
• Mobning
• Konfliktløsning
• At tage ansvar

Hvordan henvender man sig til AKT – lærerne
Det kan enten ske ved at:
• Ledelsen henvender sig
• Læreren henvender sig
• Eleven henvender sig
• Forældrene henvender sig klasselæreren

Som forældre er I en vigtig del af jeres barns trivsel, og vi bestræber os på, at have et konstruktivt samarbejde med jer!

Skolens AKT/SSP-lærere
Angelina Garth-Grüner og Tenna Bärnholdt