Skolens formål

  • Vor Frue Skole bygger hele sit virke på det katolske/kristne menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.
  • På Vor Frue Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.
  • Vor Frue Skole er sin økumeniske opgave bevidst.
  • Vor Frue Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.
  • På Vor Frue Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.
  • Vor Frue Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

Vores værdier

Fokus på trivsel og faglig udvikling

"Super venligt og troværdigt personale. En meget hyggelig atmosfære og de forsøger at tage sig af alle elever. Ingen er alene. Mobning forebygges gennem uddannelse og forståelse."

- Morten, forælder