Pædagogisk målsætning

Vor Frue Skole vil danne rammerne om et ambitiøst og trygt skoleliv.

Skolen skal give den enkelte elev lyst og mod til at være åben og undersøgende overfor sin omverden. Den skal tilbyde en undervisning af høj faglig kvalitet, der giver den enkelte elev lyst til at lære og mulighed for at udnytte sine personlige kompetencer fuldt ud – til gavn for den enkelte selv og for medmennesket.

Skolen skal i alle sine aktiviteter virke befordrende for den enkelte elev, så der skabes et miljø præget af lyst til vidensdeling, læring, gensidig respekt, glæde og innovation.

Skolen skal udvikle elevernes kompetencer til at udvise medborgerskab i nære som i større sammenhænge. Den vil forberede eleverne til at kunne indgå i et multikulturelt samfund med åbenhed og tolerance.

Skolen skal give eleverne bevidsthed og indsigt i bæredygtighed – både på det personlige såvel som det samfundsmæssige plan. Den skal formidle eleverne et globalt udsyn, så de formår at vurdere problemstillinger ud fra andet end ren nytteværdi. 

Skolen skal åbne tilgang til et nuanceret og reflekteret menneskesyn. Religionsundervisningen – hvor kristendommen har en forrang for skolen som katolsk skole – skal give eleverne forståelse og indsigt i religionens/livsholdningers betydning for tilværelsen. Den skal udvikle den enkeltes refleksion og sprog over eget liv, tro og livssyn – for at forstå sig selv og kunne møde andre mennesker med åbenhed.

Vores værdier

Fokus på trivsel og faglig udvikling

"Super venligt og troværdigt personale. En meget hyggelig atmosfære og de forsøger at tage sig af alle elever. Ingen er alene. Mobning forebygges gennem uddannelse og forståelse."

- Morten, forælder