Betaling og vilkår

Prisen for brug af SFO udgør kr. 1.300,00 pr. måned.

Ind-/udmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse på skolens kontor.
Udmeldelse af SFO´en skal ske skriftligt til skolens kontor med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Som førskole-barn er man automatisk indmeldt i SFO´en.

Vores værdier

Fokus på trivsel og faglig udvikling

"Super venligt og troværdigt personale. En meget hyggelig atmosfære og de forsøger at tage sig af alle elever. Ingen er alene. Mobning forebygges gennem uddannelse og forståelse."

- Morten, forælder