Skolebestyrelsen

Bestyrelsen på Vor Frue Skole består af 5 medlemmer. De tre er udpeget af henholdsvis Redemptoristordenen, menigheden ved Vor Frue Kirke og den katolske biskop i Danmark. De to øvrige er valgt blandt forældrene på skolen.

Bestyrelsen er skolens øverste organ, og den sætter de overordnede rammer og målsætninger for skolen. Bestyrelsen har bl.a. ansvaret for skolens økonomi, ansættelser, afskedigelser, tilsyn og værdigrundlag.

Skolens bestyrelse

Allan Vistisen
Formand

Bjarne Skov
Næstformand

Patrick Elm

Thomas Hougaard

Vibeke Hovmand

Vores værdier

Fokus på trivsel og faglig udvikling

"Super venligt og troværdigt personale. En meget hyggelig atmosfære og de forsøger at tage sig af alle elever. Ingen er alene. Mobning forebygges gennem uddannelse og forståelse."

- Morten, forælder