Kredsen om Vor Frue Skole

Kredsen om Vor Frue Skole er en forening af forældre til elever på Vor Frue Skole i Næstved. Foreningen fungerer adskilt fra skolen og dens ledelse, men i et tæt samarbejde.

Kredsen arrangerer diverse møder og lejlighedsvise festlige begivenheder på skolen – eksempelvis gyserfest, fastelavnsfest m.fl. Herudover støtter Kredsen skolen og dens elever økonomisk ved forskellige tiltag.

Foreningen har bl.a. betalt for udsmykningen af trappegangen på skolen, det flotte solur på skolens gavl, udendørs bordfodboldborde, solsejl til SFO’en, nye fodboldmål og biograftur til alle klasser. Desuden giver foreningen økonomisk støtte til skolens elever ved f.eks. skolekomedien, skolepatruljens udflugt, skolekorets udflugt og Kredsen Cup fodboldturnering.

Kontingent er kr. 200,00 pr. familie.
Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller på skolens kontor.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand: Daniel Vistisen, mail: [email protected]
Kasserer: Allan Vistisen, mail: [email protected]

Kristina Kaas, André Vistisen, Anja Blom, Heidi Madsen, Anne-Sofie Christiansen

Suppleanter: Mette Andersen og Line Kyhn

Repræsentanter fra Vor Frue Skole:
Skoleleder: Søren Vilstrup, mail: [email protected]
Lærerrådsrep.: Anette Urup, mail: [email protected]

Vores værdier

Fokus på trivsel og faglig udvikling

"Super venligt og troværdigt personale. En meget hyggelig atmosfære og de forsøger at tage sig af alle elever. Ingen er alene. Mobning forebygges gennem uddannelse og forståelse."

- Morten, forælder