Indmeldelse/udmeldelse

Ønskes optagelse, fremsendes ansøgningsskema til [email protected] eller [email protected].

Optagelse vil ske efter følgende kriterier: Katolik, søskende, medarbejderes børn, opskrivningsdato i forhold til fødselsdato/adoptionsdato.

Indmeldelsesgebyr 700,- kr. for førskoleklasse indbetales, når man får tilbudt en plads i førskolen. Dette sker i efteråret før skolestart.
Skolestart i førskoleklasse finder sted den 1. april det kalenderår, barnet fylder 6 år.

Det er nødvendigt med meget tidlig henvendelse efter fødsel for optagelse i førskole, da der er en stor søgning til skolen.
Finder udmeldelse sted i skoleforløbet, bedes det skriftligt tilkendegivet på Intra til skolens ledelse. Skolepenge betales til og med den måned, hvor udmeldelsen finder sted.

Vores værdier

Fokus på trivsel og faglig udvikling

"Super venligt og troværdigt personale. En meget hyggelig atmosfære og de forsøger at tage sig af alle elever. Ingen er alene. Mobning forebygges gennem uddannelse og forståelse."

- Morten, forælder